Bronnen bij ‘Kom uit je vak’, bijdrage in C#2 februari 2020:

- Hannah Arendt (1958). De menselijke conditie. Amsterdam: Boom University Press.
- Howard Gardner (2009). 5Minds for the future. Harvard Business Review Press. Lees meer over Good work op de site van de - stichting Beroepseer: www.beroepseer.nl
- Jitske Kramer (2019). Deep Democracy, de wijsheid van de minderheid.
- Deventer: Management Impact.
- Marc Wesselink (2010). Handboek strategisch omgevingsmanagement. Deventer: Management Impact.
- Els van der Pool & Guido Rijnja (2017).
- Halte ongemak, waarderend communiceren maakt het verschil. Den Haag: IKPOB. Zie deze site
- Guido Rijnja (2018). Dilemmalogica, leg het probleem op tafel. In: C, Tijdschrift van Logeion. Den Haag: Logeion.