Welkom

… bij onze ontdekkingstocht naar de essentie van communiceren bij (publieke) botsingen.

Hoe komt het dat de ene botsing blijft steken in verharde standpunten en de andere leidt tot een doorbraak? Wat gaat er eigenlijk allemaal schuil onder ‘ik vind’? Verwondering over die onderstromen en de rol van waarderend communiceren daarin brengt ons samen.

We zijn aan het ontdekken hoe bij botsingen kansrijke verbindingen mogelijk zijn. We worden daarbij gevoed door levende praktijken en gedachtegoed uit de sociale psychologie, filosofie, bestuurskunde, communicatiewetenschap.
Het heeft geleid tot een kijkkader dat we De WaardeRing hebben gedoopt. Het is een hulpmiddel om publieke botsingen te (h)erkennen en hanteren, om ver-ont-waardiging te duiden en te zoeken naar verwaardiging.

Deze website is bedoeld als pleisterplaats. Waar we vindbaar zijn met wat we kunnen delen.

Tot ziens,
Guido Rijnja en Els van der Pool

Guido Rijnja op Twitter
Els vabn der pool op Twitter

De WaardeRing