Waarderend communiceren

Het botst! Wat doe je dan? Vechten, vluchten, niets?
Bij een botsing raken verschillen elkaar. Dat vraagt om om (h)erkenning, zeker bij serieuze (publieke) botsingen. Het is dan zinvol om de waarden die onder de standpunten, belangen en emoties liggen, te ontdekken. Waarden geven immers richting aan ons communicatieve handelen. Bedoeld en onbedoeld, zichtbaar maar meestal onzichtbaar.

Waarden kunnen ook geraakt worden als je bij een botsing betrokken raakt, meestal met verontwaardiging tot gevolg. In de praktijk van alledag kunnen persoonlijke, professionele, publieke en organisatie-verwante waarden elkaar in de weg zitten. Als je ze weet te ontdekken kunnen ze juist openingen bieden en helpen verder te komen. Omdat wie ergens tegen is, ook ergens vr is. Dat heeft alles te maken met de soms letterlijk - ongekende betekenis van waarden. Wij oefenen daarmee met de WaardeRing, als manier om waarderend te communiceren. En dat is allesbehalve een trucje.

De WaardeRing